Sleek & Beautiful

"Bogu na chwałę, bliźniemu na pożytek"

OSP Skłudzewo

Nasza Jednostka służy społeczeństwu od 1926 roku.

O nas

W skrócie o nas

Sleek & Beautiful

Z historii

Ochotnicza Straż Pożarna w Skłudzewie powstała w 1926 r. z inicjatywy ówczesnych mieszkańców Skłudzewa Antoniego Goliszka i Józefa Kowalika.

Sleek & Beautiful

Nasz Zarząd

Prezes: Krzysztof Zawada; Naczelnik: Dominik Goliszek; Z-ca Naczelnika: Sławomir Szmelter; Skarbnik: Paweł Tomaszewski; Sekretarz: Stanisław Goliszek; Członek Zarządu: Jerzy Korczak oraz Ryszard Zięba.

Sleek & Beautiful

Samochód ratowniczo-gaśniczy

Jednostka OSP w Skłudzewie od 2009 roku jest w posiadaniu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBM 2,5 8/8.

Informacje

Najnowsze wydarzenia z życia Jednostki

Strażacy
9 maja 2019 No Comments

Posesja 2019

Dnia 18 maja (sobota) 2019 r. od godziny 10:00, w Skłudzewie i Gierkowie, rozpocznie się akcja “Posesja 2019”.

6 września 2018 No Comments

Pomoc przy nagłym zatrzymaniu serca

OSP Skłudzewo posiada na wyposażeniu Defibrylator AED (zobacz co to oznacza).

2 czerwca 2018 No Comments

Dzień Dziecka 2018

Koło Gospodyń Wiejskich oraz OSP Skłudzewo zapraszają dzieci z sołectwa na Dzień Dziecka. 17 czerwca – start 15:00.