OSP Skłudzewo

OSP Skłudzewo

Ochotnicza Straż Pożarna w Skłudzewie powstała w 1926 r. z inicjatywy ówczesnych mieszkańców Skłudzewa Antoniego Goliszka i Józefa Kowalika. Postanowili oni, jako pierwsi w Skłudzewie zadbać o bezpieczeństwo wsi w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego. Na remizę wybrano miejsce w centrum wsi i pobudowano budynek w stylu „Pruski Mur”. Jako podstawowe wyposażenie służyła sikawka ręczna napędzana siłą ludzkich mięśni, ciągnięta zaś była przez konie. Straż działała do czasu wybuchu II wojny światowej. Po wojnie pierwszym przeszkolonym Naczelnikiem OSP był druh Stefan Wichowicz, który prowadził miejscową straż do 1953 r. W tym właśnie roku wybrano nowy zarząd, do którego weszli druh Kazimierz Zamiatowski, jako Naczelnik, Bogdan Ściera – Prezes, Bolesław Kozak – sekretarz oraz Roman Zawada – skarbnik. Zarząd ten działał do 1957 r. Nowym Naczelnikiem został Wojciech Korczak, Prezesem Bogdan Ściera, sekretarzem Jan Korniak, a skarbnikiem Stanisław Dębek. Za czasów tego zarządu OSP Skłudzewo otrzymało pierwszą motopompę z wyposażeniem, zaś jako transport służyła przyczepa ciągnikowa. W 1968 r. ginie w wypadku Naczelnik Wojciech Korczak. Na jego miejsce zostaje powołany Bolesław Kozak, który na zebraniu wyborczym zostaje pełnoprawnym Naczelnikiem a dodatkowo do zarządu wchodzi Walenty Sądej. W 1969 r. na miejscu starej remizy wybudowano nową, bardziej nowoczesną, remizę z garażem na samochód, salką posiedzeń oraz magazynkiem paliw, także w tym roku wybrano nowy zarząd. Prezesem zostaje Bolesław Kozak a Naczelnikiem Stanisław Tomaszewski, na skarbnika został wybrany Władysław Pokrywczyński. W 1972 r. Naczelnikiem zostaje Kazimierz Wichowicz. Zarząd działa w takim składzie do 1984 r., w którym Prezesem zostaje Marek Sądej. W 1990 r. na Prezesa wybrano Waldemara Trawińskiego, reszta zarządu bez zmian. Druh Waldemar Trawiński pełnił tę funkcję do 1995 r., gdy na Prezesa wybrano druha Stanisława Echolca. Nowy Prezes pełnił funkcję do 1998 r., gdy na stanowisko Prezesa ponownie został wybrany Waldemar Trawiński. W 1999 r. umiera druh Kazimierz Wichowicz – Naczelnik, a jego funkcje przejmuje druh Ryszard Zięba. W 2009 roku wybrano nowy zarząd w składzie: Waldemar Trawiński – Prezes, Ryszard Zięba – Naczelnik, Krzysztof Zawada – Z-ca Naczelnika, Paweł Tomaszewski – Skarbnik, Dominik Goliszek – Sekretarz, również w tym samym roku została wybudowana nowa remiza z wielkim garażem, dwiema salami szkoleniowymi, kuchnią oraz piwnicą i pomieszczeniami gospodarczymi. W tym samym roku został zakupiony samochód STAR 266 GBM, stało się to możliwe dzięki pomocy mieszkańców wsi oraz władz Gminy.  W 2011 roku wybrano Zarząd kolejnej kadencji: Prezes – Kazimierz Kukowski, Naczelnik – Ryszard Zięba, Z-ca Naczelnika – Sławomir Szmelter, Skarbnik – Paweł Tomaszewski, Sekretarz – Dominik Goliszek, Członek Zarządu: Jerzy Korczak oraz Krzysztof Zawada. W roku 2016 na kolejnym Walnym zebraniu wybrano Zarząd w składzie: Prezes: Krzysztof Zawada, Naczelnik: Dominik Goliszek, Z-ca Naczelnika: Sławomir Szmelter, Skarbnik: Paweł Tomaszewski, Sekretarz: Stanisław Goliszek, Członek Zarządu: Jerzy Korczak oraz Ryszard Zięba. Komisja Rewizyjna: Przewodniczący: Waldemar Wichowicz, Członek Komisji: Rafał Kopczyński, Członek Komisji: Arkadiusz Kościelski.

Zarząd OSP Skłudzewo:
Stanisław Goliszek – Naczelnik,
Ryszard Zięba – Prezes,
Sławomir Szmelter – Zastępca Naczelnika,
Paweł Tomaszewski – Skarbnik,
Jarosław Pokrywczyński– Sekretarz Zarządu,
Jerzy Korczak – Członek Zarządu,
Szymon Magoń – Członek Zarządu.

Komisja Rewizyjna:
Wojciech Szydlik – Przewodniczący,
Waldemar Wichowicz – Sekretarz,
Waldemar Trawiński – Członek,
Arkadiusz Zaborek – Członek.

Zarząd działa na podstawie uchwały z Zebrania Walnego z dnia 12.06.2021r.