Druhowie

Druhowie OSP Skłudzewo

ZARZĄD

Prezes:
Krzysztof Zawada

Naczelnik:
Goliszek Dominik

Z-ca Naczelnika:
Szmelter Sławomir

Skarbnik:
Tomaszewski Paweł

Sekretarz:
Stanisław Dominik

Członek:
Korczak Jerzy,
Ryszard Zięba

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący:
Waldemar Wichowicz
Członkowie:
Rafał Kopczyński
Arkadiusz Kościelski

Członkowie OSP Skłudzewo

Echolc Mariusz
Goliszek Dominik
Goliszek Stanisław
Kopczyński Przemysław
Kopczyński Rafał
Korczak Jerzy
Korczak Wojciech
Kościelski Arkadiusz
Kościelski Damian
Kozak Bolesław
Kukowski Kazimierz
Olszewski Karol
Sądej Marek
Soszka Marcin
Soszka Sławomir
Soszka Wojciech
Szczęśniak Zygmunt
Szmelter Sławomir
Ścieżyński Sławomir
Tomaszewski Paweł
Tomaszewski Zbigniew
Trawiński Waldemar
Werachowski Michał
Wichowicz Marcin
Wichowicz Szczepan
Wichowicz Waldemar
Zawada Krzysztof
Zięba Kamil
Zięba Ryszard