Ratownicy

Aktualnie trzech druhów OSP Skłudzewo posiada uprawnienia ratownicze pozwalające na obsługę Defibrylatora AED. W czasie oczekiwania na przyjazd pogotowia, można przeprowadzać już akcję ratunkową, która zwiększy szanse przeżycia. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa w połączeniu z defibrylacją w ciągu 3-5 minut od utraty przytomności może pozwolić na skuteczną reanimację w 49-75% przypadków, a każda minuta opóźnienia defibrylacji zmniejsza prawdopodobieństwo przeżycia o 10-12%!

W razie potrzeby można dzwonić do ratowników:
Goliszek Dominik – 605 478 738
Zawada Krzysztof – 603 390 550
Goliszek Stanisław – 665 639 968