Skłudzewo remizo-świetlica

Remiza OSP Skłudzewo


W 2009 roku
została oddana do użytku nowa świetlico remiza, z salą szkoleń, zapleczem sanitarnym, salą przeznaczoną na organizowanie różnych uroczystości oraz dużym garażem. Budynek ten jak większość tego typu obiektów na terenie naszej gminy służy także mieszkańcom naszej wsi. Opiekę nad obiektem pełnią strażacy wspólnie z KGW.

Star OSPDodatkowo nasza jednostka w 2009 roku wzbogaciła się o średni samochód ratowniczo-gaśniczy zakupiony w większości z funduszy pozyskanych przez nasze OSP oraz z niewielkim udziałem funduszy Urzędu Gminy.