Dzień Dziecka 2019

Grill

Dzień Dziecka 2019

22 czerwca odbyła się Impreza z okazji Dnia Dziecka.

Udziałem OSP Skłudzewo w organizacji imprezy było przygotowanie terenu na zabawę (koszenie trawy, sprzątanie, rozstawienie stołów, namiotu, rozpalenie ogniska). Na koniec programu dla dzieci została przygotowana kurtyna wodna i piana. Po imprezie, oczywiście, teren został wysprzątany przez Druhów. 🙂
Na tym miejscu chcieliśmy skierować również szczególnie gorące podziękowania dla OSP Rzęczkowo i Pani Sołtys Rzęczkowa, za sąsiedzką pomoc i udostępnienie namiotu.

Namiot Sołectwa Rzęczkowo
Namiot pożyczony na imprezę w Skłudzewie.
Kronik@rz