Impreza Rodzinna

Dzień Dziecka 2015

Impreza Rodzinna

Z okazji Dnia Dziecka, OSP Skłudzewo wraz z Kołem Gospodyń i Radą Sołecką, zorganizowały Imprezę Rodzinną.

Impreza odbyła się 6 czerwca 2015 r. na terenie przyległym do Świetlico-Remizy w Skłudzewie.

Kronik@rz