Otwarcie Remizo-Świetlicy w Skłudzewie

Uroczyste przecięcie wstęgi

Otwarcie Remizo-Świetlicy w Skłudzewie

W 2009 roku została oddana do użytku świetlico remiza, z salą szkoleń, zapleczem sanitarnym, salą przeznaczoną na organizowanie różnych uroczystości oraz dużym garażem. Budynek ten, jak większość tego tybu obiektów na terenie naszej gminy, służy także mieszkańcom naszej wsi. Opiekę nad obiektem pełnią strażacy wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich.

Symboliczne złożenie klucza przez Pana Wójta Tadeusza Smarza na ręce byłego prezesa Waldemara Trawińskiego

Symboliczne złożenie klucza przez Pana Wójta Tadeusza Smarza na ręce byłego prezesa Waldemara Trawińskiego

 

Symboliczne otwarcie Remizo-Świetlicy przez byłego prezesa

Symboliczne otwarcie Remizo-Świetlicy przez byłego prezesa

 

Poświęcenie obiektu przez Ks. Proboszcza Mariana Szańca

Poświęcenie obiektu przez Ks. Proboszcza Mariana Szańca

 

Kronik@rz